Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2014

milalori
14:30
milalori
14:23
2736 35c4 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viacelebration celebration

November 26 2014

milalori
19:24
6078 ceb5
Reposted fromnexxt nexxt viaucieknijmi ucieknijmi

November 25 2014

milalori
20:09
6895 296d
Reposted fromtereska tereska viaMissMurder MissMurder
19:57
8486 4e91 500

November 10 2014

milalori
22:57
Reposted frombeyooonce beyooonce viacelebration celebration
milalori
22:57
Reposted frombeyooonce beyooonce viacelebration celebration
milalori
22:57
Reposted frombeyooonce beyooonce viacelebration celebration
milalori
22:50
5846 cfd6
Reposted fromusual usual viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
milalori
22:44
milalori
22:27
9748 f3fc
Jesteś piękny!
milalori
22:26
– Wiesz – zwierzył się Włóczykijowi – takie to jest miłe, jeśli chodzi o ciebie, że mało mówisz. Wydajesz się niesłychanie mądry, dlatego że się nie odzywasz.
— Dolina Muminków w listopadzie,Tove Jannson

September 22 2014

milalori
10:58
milalori
10:53
0926 ea3f
Reposted fromdusielecc dusielecc viacelebration celebration
milalori
10:49
milalori
10:46
Mamusiu, dlaczego bociek odleciał, przecież kochał żabkę?". "Bo jak bociek całował żabkę, to robił jej dziury w buzi. Po prostu nie pasowali do siebie. Próba zbliżenia ich raniła. I nie byli temu winni.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
milalori
10:36
milalori
10:33
3497 24b1 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot
milalori
09:55
9951 d59a
Reposted fromkjuik kjuik viacelebration celebration

September 17 2014

milalori
13:30
2209 a5ba 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl